UBEZPIECZENIA OC

  • Klient indywidualny

    Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to także sfery życia prywatnego. Jeśli wyrządzimy komuś niezamierzoną krzywdę prawo obliguje nas do jej naprawienia. ...

  • Przedsiębiorca

    Każdy Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za działanie swojej firmy. Prowadzący działalność gospodarczą, powinien więc z tego tytułu nabyć ubezpieczenie OC. Pozwala ono uchronić interesy przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy ...

Alianz - ubezpieczenia Pretoria PZU - ubezpieczenia Pretoria Compensa - ubezpieczenia Pretoria Ergo Hestia - ubezpieczenia Pretoria Inter Polska - ubezpieczenia Pretoria