UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  • Klient indywidualny

    Propozycja skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ochrony prawnej, assistance. ...

  • Przedsiębiorca

    Z myślą o firmach segmentu małych i średnich przedsiębiorstw towarzystwa ubezpieczeniowe wciąż doskonalą swoją ofertę. Charakteryzują się one dużą wariantowością. Klient ma szeroki wybór jednak analiza warunków może być kłopotliwa i czasochłonna. ...

Alianz - ubezpieczenia Pretoria PZU - ubezpieczenia Pretoria Compensa - ubezpieczenia Pretoria Ergo Hestia - ubezpieczenia Pretoria Inter Polska - ubezpieczenia Pretoria