Przediębiorca

Oferujemy bogatą ofertę programów ubezpieczeń na życie dla pracowników.

Grupowe ubezpieczenia ochronne, których celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych są bardzo popularne.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i współubezpieczonych oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Dodatkowo ubezpieczenie również gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku narodzin ubezpieczonemu dziecka. Zakres ubezpieczenia może być poszerzony o szereg dodatkowych ryzyk

Alianz - ubezpieczenia Pretoria PZU - ubezpieczenia Pretoria Compensa - ubezpieczenia Pretoria Ergo Hestia - ubezpieczenia Pretoria Inter Polska - ubezpieczenia Pretoria