Pakiety

Proponujemy Państwu rozważenie zawarcia ubezpieczenia w korzystnych pakietach. Obecnie w naszej ofercie znajduje się:

PAKIET C5 w Compensa TU SA VIG.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

 • Wymagania dotyczące Ubezpieczającego:
  • osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna, inna
 • Wymagania dotyczące pojazdu:
  • pojazd do 5 roku eksploatacji
  • pojazd marki …….

ZAKRES UBEZPIECZENIA
  • OC AC NNW ASS

WARUNKI UBEZPIECZENIA
  • zniesione udziały własne
  • nieredukcyjna suma ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie pomniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania – nie ma konieczności doubezpieczania)
  • serwisowy wariant likwidacji szkód
  • ASS w wariancie rozszerzonym
  • NNW 10 000 zł
Alianz - ubezpieczenia Pretoria PZU - ubezpieczenia Pretoria Compensa - ubezpieczenia Pretoria Ergo Hestia - ubezpieczenia Pretoria Inter Polska - ubezpieczenia Pretoria