Obowiązkowe

Ubezpieczeniem obowiązkowym, które jest zobowiązany posiadać każdy posiadacz pojazdu w Polsce jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z ich ruchem.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych jest regulowany Ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym. Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152).
Alianz - ubezpieczenia Pretoria PZU - ubezpieczenia Pretoria Compensa - ubezpieczenia Pretoria Ergo Hestia - ubezpieczenia Pretoria Inter Polska - ubezpieczenia Pretoria