Dla innych zawodów medycznych

Posiadamy w swojej ofercie ubezpieczenia dla takich zawodów jak: ratownictwo medyczne, rehabilitacja, farmacja czy diagnostyka laboratoryjna.

W naszej ofercie znajdują się:
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla zawodów medycznych
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie na wypadek zarażenia się wirusem HIV lub WZW NOWOŚĆ NA RYNKU

  Zakres ubezpieczenia:
  • Refundacja kosztów badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW
  • Refundacja kosztów kuracji antyretrowirusowej
  • Jednorazowe świadczenie w przypadku zakażenia
  • Możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 200 000 zł
 • Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy (np. na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku). W przypadku szkody ubezpieczyciel wypłaca wcześniej ustalone świadczenie dzienne. Świadczenie przysługuje od 15-go lub od 30-go dnia do maksymalnie 180 dnia trwającej nieprzerwanie czasowej niezdolności do pracy Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących własną działalność lub będących na kontraktach.
Alianz - ubezpieczenia Pretoria PZU - ubezpieczenia Pretoria Compensa - ubezpieczenia Pretoria Ergo Hestia - ubezpieczenia Pretoria Inter Polska - ubezpieczenia Pretoria